ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Σοφάδες

2443023047

ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Βάιος

 

ΤΕΕ Ε.Α.

Α'  ΚΥΚΛΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Σοφάδες

2443024656

ΔΑΝΙΗΛ

Κων/νος

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  Τ.Ε.

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τρικάλων

τέρμα

2441023976 2441040632

ΓΑΛΑΝΗΣ

Βασίλειος

ΠΕ02 -

ΠΕ03 -

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δραγατσανίου

τέρμα

2441022509

2441076985

ΤΣΙΟΥΝΤΟΥ

Αναστασία

ΠΕ02 -                

ΠΕ03 -

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

όπισθεν

Εθνικού

σταδίου

2441020955

2441075299

ΜΑΡΚΟΥΤΗΣ

Χρήστος

ΠΕΟ2 -

ΠΕ03 -

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μυρίνης

τέρμα

2441075316

2441075168

ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ

Αθανάσιος

ΠΕ02 -

ΠΕ03 -

 

4ο ΛΥΚΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

όπισθεν

Εθνικού

σταδίου

 

2441026314

2441042200

 

ΖΑΡΡΑΣ

Δημοσθένης

 

ΠΕ02 -

ΠΕ03 -

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Σοφάδων