Συναντήσεις - Ομιλίες


Τρίτη 29 Μαίου 2012 - Ημερίδα με θέμα 'Μαθησιακές δυσκολίες. Ειδική γλωσσική διαταραχή'

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα πλαίσια της συνεργασίας του με τους σχ. συμβούλους της 2ης & 3ης εκπ/κής περιφέρειας Π/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα που απευθυνόταν σε γονείς, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία στην αίθουσα τελετών του 5ου Δ.Σ. Καρδίτσας με τα παρακάτω θέματα:

1ο "Μαθησιακές Δυσκολίες - Αίτια-Διάγνωση" με εισηγητή τον κ. Κωτούλα Βασίλη (Σχ. Σύμβουλο 2ης εκπ/κής περιφέρειας).

2ο "Ειδική Γλωσσική Διαταραχή - Αίτια-Διάγνωση-Παρέμβαση στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον" με εισηγήτρια την κα. Περιστέρη Ελένη (Εκπ/κο Δ/βάθμιας Εκπ/σης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καρδίτσας).

3ο "Παρέμβαση - Τεχνικές αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στο σχολικό-οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον" με εισηγητή τον κ. Μάρκου Σπύρο (Σχ. Σύμβουλο 3ης εκπ/κής περιφέρειας).

 

Τρίτη 8 Μαίου 2012 - 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας

Επιμορφωτική ομιλία στο Σύλλογο Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας με θέμα: 'Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και Διαχείριση πολυμορφίας μαθητικού πληθυσμού από την εκπαιδευτικό Δ/βάθμιας Εκπ/σης, Περιστέρη Ελένη.

 

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 - Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης

Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με ομάδα νηπιαγωγών στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης από τους εκπιαδευτικούς Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης, Ευσταθίου Ευάγγελο, Μπούτζα Βασιλική, Περιστέρη Ελένη, την κοινωνική λειτουργό, Κασούλη Ασπασία, και τον ψυχολόγο, Γκιουλέκα Λάμπρο.


Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 - 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ομιλία στο Σύλλογο Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας με θέμα:'Διαχείριση πολυμορφίας μαθητικού πληθυσμού στην τάξη: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες' από την εκπαιδευτικό Δ/βάθμιας εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Περιστέρη Ελένη, με τη συνδρομή και της Προισταμένης, Λάλλη Αικατερίνης.

 

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 - 2ο Λύκειο Καρδίτσας

Επιμορφωτική ομιλία στο Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου Λυκείου Καρδίτσας με θέμα: 'Διαχείριση πολυμορφίας μαθητικού πληθυσμού: ειδική γλωσσική διαταραχή, αυτισμός, δυσλεξία' από την εκπαιδευτικό Δ/βάθμιας Εκπ/σης, Περιστέρη Ελένη.

Συζήτηση ομάδας μαθητών του σχολείου με την ψυχολόγο, Πέτσα Ελένη, και ενημέρωση σχετικά με τις ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις στην εφηβεία.

 

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 - Γυμνάσιο Παλαμά

Επιμορφωτική ομιλία στο Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Παλαμά με θέμα: 'Διαχείριση πολυμορφίας μαθητικού πληθυσμού: ειδική γλωσσική διαταραχή, αυτισμός, δυσλεξία' από την εκπαιδευτικό Δ/βάθμιας Εκπ/σης, Περιστέρη Ελένη, και την προισταμένη, Λάλλη Αικατερίνη.

 

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου & Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - 10ο & 18ο Δ.Σ. Καρδίτσας

Έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου και 18ου Δ.Σ. Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου επιμορφωτική ομιλία με θέμα: 'Η συμβολή της οικογένειας στη σχολική επίδοση' της προισταμένης, Λάλλη Αικατερίνης, και της ψυχολόγου, Πέτσα Ελένης. Η συμμετοχή των γονέων ήταν μεγάλη και πολλά τα ερωτήματα. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη συνάντηση όπου αναπτύχθηκαν τα θέματα : α) 'Η συναισθηματική ανάπτυξη στην παιδική ηλικία' από την ψυχολόγο, Πέτσα Ελένη και β) 'Οι δυσκολίες μάθησης και ο ρόλος της οικογένειας' από την εκπαιδευτικό Δ/βάθμιας Εκπ/σης, Μπουρλή Πρεσβεία. 

 

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 - Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης

Στην ενημερωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης που πραγματοποιήθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας το θέμα που προσεγγίστηκε ήταν η διαδικασία παραπομπής. Πραγματοποιήθηκαν δύο εισηγήσεις από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΚΕΔΔΥ Ευσταθίου Ευάγγελο και Κωτούλα Βασίλειο. Παρουσιάστηκε το σταθμισμένο εργαλείο Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς που δημιουργήθηκε από την Σουζάνα Παντελιάδου και τον  Γεώργιο Σιδερίδη. Το εργαλείο έχει σταθμιστεί για μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 7 έως 15 ετών. Επίσης, παρουσιάστηκε η φιλοσοφία που διέπει τη διαδικασία παραπομπής προς αξιολόγηση όπως περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 449/2007 και συμπληρώθηκε από το Νόμο 3699 ΦΕΚ 199Α/2008. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ανταπόκριση στη Διδασκαλία» (μετάφραση του όρου Response to Intervention) σύμφωνα με το οποίο, το σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών του διασφαλίζοντας τις συνθήκες διδασκαλίας που θα τους οδηγήσουν στην επιτυχία. Ο μαθητής φτάνει στη διάγνωση εφόσον δείξει πως δεν μπορεί να οδηγηθεί σε επιτυχία παρά το γεγονός των τροποποιήσεων που έχουν επιχειρηθεί στη διδασκαλία. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται το εκπαιδευτικό μοντέλο παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων αναπτύχθηκε συζήτηση στην ολομέλεια όπου προέκυψαν τα ακόλουθα θέματα:

Ομάδα «Τμήματα Ένταξης»

Η πολυπληθέστερη ομάδα εργασίας. Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν στη φύση της δομής και τον τρόπο λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα ακόλουθα θέματα για παραπέρα επεξεργασία διαδικτυακή αλλά και ως εν δυνάμει θέμα της επόμενης ενημερωτικής συνάντησης.

 • Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Παρέμβασης
 • Διαφορετικές προσδοκίες από την ενημερωτική συνάντηση: Οι εκπαιδευτικοί των ΤΕ έχουν ανάγκη να εκφραστούν και να εκθέσουν τη δική τους πραγματικότητα.
 • Πρακτική βοήθεια στο καθημερινό τους έργο.
 • Πίεση από ανώτερους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση του παιδιού- σε τμήμα ένταξης φοιτούν ήδη δέκα παιδιά εκ των οποίων τα οκτώ με διάγνωση και ανώτερος εμπλεκόμενος ζητά την υποστήριξη στο τμήμα των έξι μαθητών της ενισχυτικής που σταμάτησε να λειτουργεί.
 • Απαιτείται κι άλλο προσωπικό στην ειδική αγωγή
 • Έλλειψη επιστημονικής καθοδήγησης από αρμόδιο (Σχολικό Σύμβουλο)
 • Συντόμευση της διαδικασίας διάγνωσης
 • Αναπληρωτές: η εναλλαγή τους σε σχολεία δημιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα για τους μαθητές που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Η μη παρουσία τους στο ίδιο σχολείο δεν μπορεί να δώσει στοιχεία για την αξιολόγηση της ποιότητας του έργου τους.
 • Συναντήσεις με το ΚΕΔΔΥ σε ρόλο συντονισμού

Ομάδα «Σύλλογος Διδασκόντων»

Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν τη θέση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο τμήμα ένταξης, τη δυνατότητα ανάλυσης ενός θέματος για την επίδοση ενός μαθητή σε επίπεδο Συλλόγου Διδασκόντων. Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα ακόλουθα θέματα για παραπέρα επεξεργασία διαδικτυακή αλλά και ως εν δυνάμει θέμα της επόμενης ενημερωτικής συνάντησης.

 • Πριν τη διάγνωση: Στη συνεδρίαση ο Διευθυντής ανακοινώνει πως ό,τι συζητιέται για κάποιον μαθητή αποτελεί «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» τα οποία και δεν κοινοποιούνται. Μετά τη διάγνωση: Σε συνεδρίαση ο Διευθυντής θα πρέπει να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να επισημάνει στους εφημερεύοντες και στους διδάσκοντες τις υποχρεώσεις τους.
 • Εκδηλώσεις στο σχολείο για την αλλαγή της νοοτροπίας των γονέων για την ειδική αγωγή ? δεν είναι κατάρα η φοίτηση στο τμήμα ένταξης.
 • Σύλλογος Διδασκόντων ? Τμήμα Ένταξης: Προσδιορισμός του χαρακτήρα της σχέσης ? θα ήθελα να είναι συνεργατικός, όμως δεν είναι.

Ομάδα «Γονείς»

Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν τη θέση του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής απέναντι στο γονέα για θέματα συμβουλευτικής. Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα ακόλουθα θέματα για παραπέρα επεξεργασία διαδικτυακή αλλά και ως εν δυνάμει θέμα της επόμενης ενημερωτικής συνάντησης.

 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Πρέπει ο εκπαιδευτικός να λέει την  αλήθεια στο γονιό ;
 • Πως χειριζόμαστε την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΔΔΥ;
 • Πως χειριζόμαστε τη δυσκολία των γονέων στην αποδοχή του προβλήματος ;
 • Μπορεί ο εκπαιδευτικός να ζητήσει ? και να πετύχει ? αξιολόγηση του μαθητή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του γονέα ( αν ο γονέας αρνείται ή δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τις όποιες δυσκολίες του παιδιού του; ) Αλλαγή νομοθεσίας;