ΑΡΧΙΚΗ

 

Πως γίνεται η αξιολόγηση στο ΚΕΔΔΥ  

 

Ο μαθητής έρχεται στο ΚΕΔΔΥ συνοδευόμενος από τους γονείς (συνήθως τη μητέρα). Στα πλαίσια συνέντευξης που παραχωρούν στην κοινωνική λειτουργό δίνουν αναλυτικά στοιχεία για το κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού. Παράλληλα, στο μαθητή χορηγείται τεστ νοητικών ικανοτήτων από ψυχολόγο και αξιολογείται μαθησιακά από εκπαιδευτικό της βαθμίδας του, προκειμένου να  καθοριστεί αρχικά το επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού και να διαπιστωθούν το είδος και η ένταση των δυσκολιών του.

Η γνωμάτευση, που αποτελεί εμπιστευτικό/απόρρητο έγγραφο, επιδίδεται στο σχολείο, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί οι γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού, αλλά και για τις προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας, έχουν υπογράψει και έχουν παραλάβει το δικό τους αντίτυπο.   

 

     Σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο του Κέντρου Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης Υποστήριξης Ν. Καρδίτσας. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για άμεση επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο για το χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στον ιστοχώρο μας θα βρείτε κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που λειτουργούν στο νομό σε κάθε βαθμίδα, με στοιχεία επικοινωνίας για καθεμιά τους, αποτελέσματα και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις από εισηγήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, κείμενα σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕΔΔΥ, επίκαιρες ειδήσεις και κωδικοποίηση υπερσυνδέσεων με κριτήριο την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη που αναφέρονται. Στο χώρο των συζητήσεων (forum στη γλώσσα του διαδικτύου) θα θίγονται θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που μπορούν να ξεκινούν από εσάς, τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Προϋπόθεση γι? αυτό όμως, είναι να ζητάτε κωδικούς πρόσβασης από μας μέσω της διαδικασίας εγγραφής. Αυτό φυσικά σημαίνει πως όποιος ενδιαφερόμενος γύρω από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις καταθέτοντας την άποψή του.